Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2020. február 28. péntek
Ákos, Bátor
A Nap kel 06:32-kor,
nyugszik 17:34-kor.

Holnap
Elemér, Oszvald, Román
napja lesz.

Legutóbbi képek

 
 

Közérdekű adatok

 1. Szervezeti, személyi adatok                                    (munkatársak) Kapcsolat, szervezet vezetők                                 
Gerják József
mb. igazgató
Tóthné Farkas Zsuzsanna
általános igazgatóhelyettes
Zsíros László
szakmai igazgatóhelyettes
Rostás János Tiborné Agócs Mónika
kollégiumvezető
Ambrus Attila
gyakorlati oktatásvezető
 
 
 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 2. Hivatalos név (teljes név)                              Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium
 1. Székhely                                                        4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
 2. Postacím                                                        4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
 3. Telephely                                                       4561 Baktalórántháza, Vásártér 1.
 4. Telefonszám                                                  06-42-550-002,06-42-550-003
 5. Faxszám                                                         nem rendelkezünk fax számmal
 6. Központi elektronikus levélcím                     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7. A honlap URL címe                                      (https://)www.vayadam.hu
 8. Ügyfélszolgálat, vagy közönségkapcsolat     4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
  (telefonszám, felefaxszám, ügyfélfogadás    0642/550-002,550-003.0642/352-928
   helye, postacíme)
 9. Az ügyfélszolgálati, vagy közönségkapcsolati
  vezető neve
 10. Az ügyfélfogadás rendje                   Hétfő, kedd, szerda, csütörtök           730-1600
Péntek                                                730-1330
 
 
 
 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 2. A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek
  és vezetőik megnevezése       szervezeti ábra  (linkről)
 3. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó
  dokumentum: Szervezeti és Működési Szabályzat (linkről)
 4. Közzétételi egység: A szervezet vezetői
 
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, elérhetősége
Gerják József
mb. igazgató
Telefonszám:06/42/550002
email cím:igazgató@vayadam.hu
Tóthné Farkas Zsuzsanna
mb. igazgató helyettes
Telefonszám:06/42/550/002
email cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zsíros László
szakmai igazgató helyettes
Telefonszám:06/30/3382235
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rostás János Tiborné Agócs Mónika
kollégiumvezető
Telefonszám:06/20/4235693
email:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ambrus Attila
gyakorlati oktatásvezető
Telefonszám:06/30/8830949
email:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 • A felügyelt költségvetési szervek
 • Költségvetési egység: A szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak nincs a felügyelete alatt álló tagintézménye.
A gazdálkodás területén a következő iskolákat felügyeli: 
 • Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola, Miskolc,
 • Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Putnok,
 • Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Abaújszántó,
 • Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj.
 
 
 • Gazdálkodó szervezetek
 • Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek.
Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.
 • Közalapítványok
 • Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Nincs ilyen közalapítvány
 • Lapok I. Közzétételi egység: Lapok
Az intézmény nem rendelkezik saját lappal.
 • Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 • Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet ellátó szerv hivatalos neve (teljes neve) székhelye, elérhetősége (telefon,fax, földrajzi hely postacím, elektronikus levélcím)honlapjának címe
 
 
 
 
Agrárminisztérium
Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
Telefonszám: (06 1) 795 2000
 
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, fax, ügyfélszolgálatának helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 
Agrárminisztérium
Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
Telefonszám: (06 1) 795 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Költségvetési szervek
 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
 •  
 1. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
 •  
 
 
2.Tevékenységre, működére vonatkozó adatok
 
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  
 
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
 •  
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása       
 •  
 
 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:
 2. Közzétételi egység:
Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai 
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
       Az iskolavezetés minden hétfőn vezetői értekezletet tart.
       A munkaközösség vezetők kedden üléseznek.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
         Jelenleg futó pályázatok:
         EFOP 3.3.7-2017
         GINOP 6.2.3
 
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.vayadam.hu
 
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Email cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0642/550-002
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 •  
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 •  
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 •  
 
 
 
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  
 
 
 
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
 2. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1.A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
 
 
3.3. Költségvetések, beszámolók  
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  


1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 •  
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 •  
 
 
II. Közzétételi egység: Támogatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  
III. Közzétételi egység: Szerződések
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:
 
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével  
 
 
IV. Közzétételi egység: Koncessziók  
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) —–
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 


VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv:
 
 

KEHOP 5.2.10.

 
 

Órarend

2019.11.04-től

2019.11.11-től

Frissítve 2019.11.03!
 
 
Fogadó órák

 

Könyvtár nyitvatartás

  VÁSÁRTÉR  ÚT NAMÉNYI ÚT
HÉTFŐ 12:30-15:10 8:50-11:35
KEDD 8:50-11:35 12:30-15:10
SZERDA 12:30-14:15 8:50-11:35
CSÜTÖRTÖK 8:50-11:35 12:30-14:15
PÉNTEK 12:30-14:15 9:45-11:35

Webmail

 

Nemzeti Tehetség Program