KEHOP-5.2.10. azonosítószámú projekt

Tisztelt Látogató!
 
Intézményünk 2017-ben komplex épületenergetikai fejlesztést valósít meg európai uniós támogatás felhasználásával. Projektünk a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) részét képező, „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázati konstrukció támogatásával valósul meg. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás aránya a projekt költségvetésén belül 100 százalék.

A kedvezményezett neve: Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A projekt címe: „Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkái”
 
A projekt célja:
 
Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján:
 
1.      Az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése
2.      Lapostető hő- és vízszigetelése
3.      Padlásfödém hőszigetelése
 
Villamos energiaigény csökkentése az alábbiak alapján:
 
 Az intézmény a kollégium nyeregtetős szerkezetére telepítendő napelemes HMKE segítségével a villamos energia felhasználás jelentős részét megújuló energiaforrások segítségével kívánja fedezni.
 
 
A támogatási összeg: 102 622 835 Ft, azaz százkétmillió-hatszázhuszonkétezernyolcszázharmincöt forint.
 
A támogatás mértéke:100 %
 
A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00126

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.05.

Projektünk rövid leírása
KEHOP – 5.2.10-16-2016-00126
A projekt közvetlen céljai:
az épületek hőveszteségének csökkentése
a szigetelés, korszerűsítése, élettartamának növelése
 
A projekt közvetett céljai:

az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyiségének csökkentése az épületek szabályozható fűtésével a komfortérzetének növelése, mely elősegíti a hatékony munkavégzést a földgáz felhasználás csökkenésével a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése a projekt megvalósításával elsősorban a környezettudatos magatartásának elősegítése, felhívva a figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésének jelentőségére a földgáz felhasználás csökkenésével a fűtésre fordított kiadások csökkentése

 
A projekt elvárt eredményei:
az épületek költséghatékonyabb fűtése
a megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése
az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése
 
A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre, a tetőtéri un „kutyaólak” kivételével. Az alkalmazott hőszigetelés 160 mm vastag EPS hőszigetelő tábla.
 
A főbejárat feletti padlástérben a fűtött térrel határos oromfal kőzetgyapot hőszigeteléssel lesz ellátva. Az eresz alatti falszakaszokat - az ereszek megbontása után - szintén kőzetgyapot hőszigeteléssel lesz ellátva. A kőzetgyapot hőszigetelések vastagsága 160 mm.
 
Jelen projekt tárgya a továbbá: a kollégium nyeregtetős épületére napelemes rendszer telepítése.
 

A Beruházó a Kollégium nyeregtetős szerkezetére telepítendő napelemes HMKE segítségével villamos energia felhasználásuknak jelentős részét, megújuló energiaforrások segítségével kívánja fedezni. A napelemek elhelyezésénél figyelembe vették a tetőfelületek adottságait, illetve a napelemes Villamosenergia Termelő Berendezések (VTB) és kapcsolódó villamos hálózatok, berendezések tervezésére, létesítésére vonatkozó hatályos előírásokat, szabványokat, rendeleteket.

Az 50 kWp alatti beépített teljesítményű napelemes rendszert háztartási méretű kiserőműnek nevezzük, amely megújuló energiából villamos energiát előállít elő, kiváló minőségű, hatásfokú és élettartalommal rendelkező napelem modulokból.

A kiserőmű a hálózatra visszatáplál, nem szigetüzemű, akkumulátor nem lesz beépítve. A kiserőmű az intézmény saját villamos energia fogyasztásának csökkentésére van tervezve, a beépített napelemek valamint inverterek csúcsteljesítménye nem haladja meg a jelenlegi beépített teljesítményt, továbbá a napelemes rendszer által termelt éves energia mennyisége nem lépi túl  az intézmény tervezett éves energiafogyasztását.

 
A panelek fizikai méretének, valamint az épületek tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 210 db (54,6 kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett.
 
Intézményünk mellett számos más, az ország különböző településén működő agrár-szakképző iskola valósít meg hasonló fejlesztést. Ezekről a Földművelésügyi Minisztérium, mint az intézmények fenntartója által összeállított, az alábbi linken elérhető összesítőből tájékozódhat: http://kehop.fm.gov.hu/test/index.html

 

EASZC


INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK!!!
 

IGÉNYFELMÉRÉS