Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2024. május 18. szombat
Erik, Alexandra, Szandra
A Nap kel 05:05-kor,
nyugszik 20:28-kor.

Holnap
Ivó, Milán
napja lesz.

Legutóbbi képek

Járművezető tanfolyamok

A vírushelyzetre való tekintettel az ügyfélfogadás szünetel!
A kapcsolatartás elektronikusan emailben vagy telefonon!
 


"B" kategória (személygépkocsi)
Beiskolázási feltételek:

- 16 és fél életév betöltése
- Alapfokú iskolai végzettség
- Orvosi alkalmassági (2 példány)
 


Tanfolyamdíj: 180.000,-Ft
Vizsgadíj: 15.600,-Ft
 
 
"T" kategória (traktor)
Beiskolázási feltételek:

- 15 és fél életév betöltése
- írni- olvasni tudás

 
Tanfolyamdíj: 160.000,-Ft
Vizsgadíj: 20.700,-Ft
 
 
 Nyilvántartási szám: 15-0242-05 

Segédanyag

Tájékoztató

1. A képző szerv neve:   Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
                                            Baktalórántháza,  Naményi út  7
                                            Tel: 06-42-550- 002
     
2. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, dőpontok:
      Baktalórántháza, Naményi út 7 , hétfőn és Kedden 8.00- 12.00   
     iskolavezető:  Kézi  András   06-30-338-2229  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      Tájékoztatást adhat ( az ügyfélfogadón kívül ):   -  az iskolavezető  és a szakoktató

3. Telephelyek: Baktalórántháza, Naményi út 7     
                                      
4. Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
                                   Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
                                   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
                                   Nyíregyháza, Törzs út 108 tel.: 42-596-166 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. A tanfolyamra való felvétel:
A közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek  tanfolyamát és a vizsgáját a Magyar  Vöröskereszt megyei szervezete szervezi . A tanulónak erről a vizsgáról igazolást kell bemutatnia a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak. Ezt a tanfolyamot a tanulók kérésére a képző szerv megszervezi. Ez az igazolás a jogosítvány kiadásának feltétele.

Mentességek:
 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi
 • védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói
 • diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők
 • közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
 • egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek
 • minden olyan vizsgázó, aki 1984 .január 1- je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriában járművezetői engedélyt, vagy SMK, lassú jármű, MV kategóriákban járművezetői igazolványt, vagy 1969 július 1.-je és 1983 december 31.-e kőzött „D” vagy „Trolibusz” járműkategóriákban járművezető engedélyt szerzett
A  B járművezető tanfolyamra jelentkezőnek a háziorvosuknál kell megszereznie az egészségügyi alkalmasság 1 csoportú igazolást járművezetéshez mindenkinek, aki munkavégzésre (hivatásos) kívánja használni a megszerzendő jogosítványt, annak az egészségügyi alkalmasság 2 csoportjáról kell igazolást hoznia a lakóhelyük szerint illetékes (SZTK) orvosi rendelőintézettől.

Pályaalkalmassági vizsgálaton kell (PÁV) részt vennie mindazoknak, akik állást kívánnak betölteni, vagy vállalkozók kívánnak lenni a megszerzett kategóriával.
alapfokú iskolai végzettség (  8. osztály ált isk.) kivéve a T kategória ( írni-olvasni tudás)
Életkor:

 • T - kategória   16 év
 • B- kategória   17 év
 • illetve  az adott kategóriánál  fél évvel fiatalabb


A jelentkező hozza magával :     egészségügyi alkalmassági igazolást
                                                           1 db igazolványkép

      Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat

                                                           Elsősegély nyújtási vizsgát igazoló okiratot
A tanuló megismeri a tájékoztatót, kitölti a jelentkezési- és vizsgalapot , amit átad az iskola képviselőjének a hozott okmányok kíséretében.
A feltételek megléte esetén megtörténhet az írásbeli szerződéskötés.
6. Agyakorlati oktatás megkezdődhet abban az esetben, ha a tanuló rendelkezik az általa választott kategóriára előírt összes elméleti sikeres vizsgával és az adott életkort betöltötte.
Választható járműtípusok:

 • B kategória: Opel Meriva
 • T kategória: Zetor 5211                  

Abban az esetben, ha a tanuló kívánja biztosítani a járművet (a Közlekedési Felügyelőség által oktatói igazolással rendelkező jármű) az adott oktató munkabérét kell kifizetni. A jármű kiállásáért a felelősség a tanulót terheli ebben az esetben. Ha a tanuló hibájából az utolsó két hónapra marad a gyakorlati képzése a képzőszerv nem tudja biztosítani az öt vizsgalehetőséget.
7. Vizsgatárgyak és idők.
8. Kötelező  óraszámok Letöltés
9. Vizsgadíjak 
A vizsgadíjat az  NKH  által kiadott csekkszelvényen kell vizsgaeseményenként megfizetni. B kategóriánál  a mellékletben a BÜ + Rutin vizsgadíja járműkezelési vizsgadíjnak felel meg
10. Az elméleti órák ideje 45 perc a gyakorlati óráké 50 perc.
11. A képző szerv  tevékenységét a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján végzi
 A képző szerv jogai és kötelezettségei : csak a kifizetett díj mértékéig szolgáltatni, szerződésbontást kezdeményezni, a tanfolyam ideje alatt bekövetkezett díj és költségváltozások érvényesítése a szerződés alapján a rendelet rá vonatkozó részét betartja
12. A tanuló jogait és kötelezettségeit tartalmazza az 1993.évi LXXVI. Törvény a szakképzésről.
A tanuló jogai:

 • a szolgáltatásokat igénybe venni, a tanfolyamhoz szükséges eszközök használata
 • az oktató megválasztásához
 • sérelem esetén jogorvoslat kéréséhez
 • más képzőszervhez átjelentkezni
 • az igénybe nem vett szolgáltatás díjának visszakéréséhez
 • szerződés bontásának kezdeményezéséhez
 • a szerződés egy példányának átvételéhez
A tanuló kötelezettségei:
 • az előírt díjak megfizetése
 • az előírásoknak megfelelően cselekedni, hatékonyan közreműködni
 • károkozásnál azok értékét megtéríteni
 • a foglalkozásokon részt venni, az oktatás rendjét nem sérteni

13. Az oktatás helyszínei:
elméleti oktatás :  Baktalórántháza, Naményi út 7
gyakorlati oktatás:   Nyíregyháza, Baktalórántháza, Naményi út 7
14. Tanuló áthelyezés:
a tanuló kérésére ki kell adni.
A megállapodási szerződést  a tanuló és a képző szerv is írásban mondja fel
A tanulóáthelyező nyomtatvány benyújtása a szerződés felbontását jelenti a tanuló részéről. Ebből két példány a tanulóé.                                                                                              
15. A tandíj.            
 A tandíjat a 3. Számú  melléklet tartalmazza ami tanfolyamonként eltérő is lehet
16. Avizsgára bocsátás feltételei                         
16.1.Elméleti vizsgára az bocsátható aki:
a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy felmentést kapott, vagy a BM rendelet szerint tanfolyammentes vizsgát tehet, illetve a tanfolyam kezdetétől 9 hónap nem telt le.
megfelel az előírt egészségügyi és PÁV , valamint a közbiztonsági feltételeknek
az előírt iskolai végzettséget a felügyeleti szervnél bemutatta.
16.2.Járműkezelési, rutin, forgalmi, valamint Bü  vizsgára csak az bocsátható, aki:

 • megfelel az egészségügyi,  és PÁV, valamint a közbiztonsági feltételeknek
 • az előírt életkort betöltötte 
 • az összes elméleti vizsgatárgyból megfelelt eredménye van
 • a vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részt igazolta, vagy felmentést kapott, vagy a BM rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet
 • forgalmi vizsga, csak sikeres járműkezelési ( rutin,  és ahol van Bü) vizsga után tehető
 • sikeres elméleti vizsga, gyakorlati vezetés igazolása nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható:  aki  járműre korlátozott ( automatikus ), vagy mozgáskorlátozott  vezetői engedélyét,  hagyományosra kívánja kiterjeszteni, vagy számára a bíróság  a járművezetéshez szükséges jártasság igazolását írta elő
 • a vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül lehet befejezni, utána  új elméleti tanfolyamot kell végezni.

17.Egyebek

 • OKÉV nyílvántartási szám:  15 – 0242- 05

  
     

EASZC


INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK!!!
 

IGÉNYFELMÉRÉS 

 
 

Webmail, Kréta belépés