Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2020. november 26. csütörtök
Virág
A Nap kel 07:12-kor,
nyugszik 16:04-kor.

Holnap
Virgil
napja lesz.

Legutóbbi képek

 
 

Pályaválasztás

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium segítséget kíván nyújtani a továbbtanulás előtt állóknak, hogy minél több olyan információ kerüljön a birtokukba, amely elősegíti döntésüket a pályaválasztás során, hiszen elengedhetetlenül fontos, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással és végzettséggel rendelkezzenek.

A tanulás kiemelkedő lehetőségeket rejt a jövőre nézve! Jelen vagyunk a Pályaválasztási kiállításokon és rendszeresen látogatjuk a Megye Általános iskoláit, hogy mindenki kellő információval rendelkezzen az  iskolánkban választható képzésekről.


Pályaválasztási referens: Paládi Zoltán +36-30-235-3404
(Pályaválasztással kapcsolatos kérdések megválaszolása.)

Érdeklődés


captcha

 

Pályaválasztási Iskolai Nyílt Nap 2019. november 08. 9:00 


Iskolánkban választható képzési formák:


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja

Intézményünkben 2004 óta működik az Arany János Program, melynek célja az, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, ezáltal esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Ehhez a diákok öt éven keresztül kapnak fejlesztő segítséget: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján - akár egyéni foglalkozások megszervezésével is, másrészt ingyenes juttatás formájában.

Ezek a minden AJKP-s tanuló számára ingyenes juttatások a következők:

 • segítségnyújtás a tanulásban (korrepetálás, felzárkóztatás),
 • „B” kategóriás jogosítvány megszerzését szolgáló tanfolyam,
 • nyelvvizsgára történő felkészítés és vizsgadíj, napi három étkezés,
 • ECDL bizonyítvány megszerzését szolgáló tanfolyam és vizsgadíj.
 • ruházati ellátmány (melegítő, edzőcipő, papucs, pólók, utazótáska, télikabát, törölköző),
 • informatikai eszközök (pendrive, tablet),füzet- és tanszercsomag).
Tanulói igényeken és a programban nyújtott teljesítményen

alapuló további ingyenes juttatások:

 • kulturális és sport és szabadidő programok (színház- és mozilátogatás, művészeti oktatás több művészeti ágban, sportkörök és edzések),
 • úszásoktatás,
 • lovaglásoktatás,
 • síoktatás, sítábor,
 • belföldi és külföldi tanulmányi utak,

 

A program jellegéből adódóan a kollégiumi tagság fenntartása, a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

 

A programba pályázat útján lehet bekerülni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjait.
A program előkészítő évét befejező tanulók tanulmányaikat bármely érettségit adó képzési formában folytathatják.

Bővebben... 
 


Szakgimnáziumi képzés

"Az embernek ... állandóan szüksége van felebarátai segítségére, de ezt hiába várja pusztán a jóindulatuktól. [...] Ebédünket nem a mészáros, a sörfőző vagy a pék jóakaratától várjuk, hanem attól, hogy ezek saját érdekeiket tartják szem előtt."

Adam Smith

A szakgimnáziumban folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.


Szakgimnáziumi képzés:
 •  Mezőgazdasági gépész
 •  Rendészet (Közszolgálat)

Választható fakultációk:


Belügyi rendészeti fakultáció

 • A szakmai tárgyak oktatását pedagógiai gyakorlattal rendelkező rendőrtiszt végzi.
 • A belügyi rendészeti alapismeretek tantárgy közép és emelt szintű érettségi vizsgával zárulhat.
 • Az eredményesen tanulók részt vehetnek az Országos Rendészeti Tanulmányi Versenyen
 • Szakirányú továbbtanulási lehetőség a rendészeti szakközépiskolákban és a Rendőrtiszti Főiskolán.

Katonai fakultáció

 • A szakmai tárgyak oktatását pedagógiai gyakorlattal rendelkező hivatásos állományú katonatiszt végzi.
 • A tanulók részt vehetnek évente megrendezett túlélő táborokban és a Bocskai Portyán
 • Szakirányú továbbtanulási lehetőség katonai szakközépiskolákban és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen

Szakközépiskolai képzés

A mezőgazdasági gépészoktatás területén immár közel ötvenéves tapasztalattal bíró iskolánk elsődleges feladata, hogy olyan szakembereket képezzen, akik fontosnak tartják az agrárágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepét, képesek biztosítani a mezőgazdaságban szükséges technológiai feltételeket, rendelkeznek korszerű gépészeti, növénytermesztési és állattenyésztési, valamint vállalkozói tevékenységhez szükséges ismeretekkel. Jelenlegi képzési kínálatunk a középiskola nappali tagozatának 9. osztályától az akkreditált felnőttképzésig bezárólag az agrár szakterület szinte valamennyi szeletét érinti. 


A gyakorlati oktatás főbb szinterei a korszerűen felszerelt tanműhelyek, valamint a tangazdaság (90 ha termőföld, 60 ha erdő, állattartótelep, kertészet,  korszerű munkagépek). A gyakorlati oktatást bázisgazdaságok is segítik.

Szakiskolai szinten Mezőgazdasági gazdaasszony, Mezőgazdasági gépész végzettséget is lehet szerezni az iskolánkban. 


Diákjaink - a gépész szakirányon - alapvégzettségük mellé traktorvezetői jogosítványt szerezhetnek alanyi jogon,illetve gépkezelői jogosítványt, tanulmányi idejük végére. 
A mezőgazdasági gépész tanulóink  jogosultak, szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, mivel a Kormány 331/2012. (XI. 28.) rendeletének 3. melléklete a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések kőzé sorolta a szakmát. 
Jól tanuló gépész tanulóink ösztöndíja minimum 10 000 Ft, de már elsőéves korukban elérheti az 50 000 Ft-ot.

 

 

Könyvtár nyitvatartás

  VÁSÁRTÉR  ÚT NAMÉNYI ÚT
HÉTFŐ 12:30-15:10 8:50-11:35
KEDD 8:50-11:35 12:30-15:10
SZERDA 12:30-14:15 8:50-11:35
CSÜTÖRTÖK 8:50-11:35 12:30-14:15
PÉNTEK 12:30-14:15 9:45-11:35

Webmail

 

Nemzeti Tehetség Program